Styrelsen

Johan Falkholt Ordförande 070-271 05 09
Linda Tjälldén Sekreterare, e-post och hemsida 072-22 70 207
Dag Tamm Kassör 072-4484863
Bodil Johansson Övernattningslägenhet 070-699 56 72
Annelie Eldh Ansv post/brevlåda med mera 0702 154 276
Ayhan Mercil Garage, parkering och soprum
Lena Westin Trädgårdsansvarig och städansvarig
Pamela Sentongo Fastighetsfrågor och nycklar


Styrelsen når du via mejl korsnabben@korsnabben.se