Styrelsen

Johan Falkholt Ordförande 070-271 05 09
Linda Tjälldén Sekreterare, e-post och hemsida 072-22 70 207
Dag Tamm Kassör 072-4484863
Bodil Johansson Övernattningslägenhet 070-699 56 72
Annelie Eldh Ansv post/brevlåda och nycklar 0702 154 276
Ayhan Mercil Garage, parkering och soprum 070-682 57 40
Lena Westin Trädgårdsansvarig och städansvarig 073-423 95 88
Sean Amjadi Fastighetsfrågor och kontaktperson för hissar 070-791 70 29


Styrelsen når du via mejl korsnabben@korsnabben.se