Information för köpare & mäklare

BRF Korsnäbben vill ge så bra service som möjligt till de som funderar att flytta in hos oss. Här kan du som mäklare och köpare se svaret på några av de vanligaste frågorna vi får inför en överlåtelse. Har du fler frågor kan du kontakta korsnabben@korsnabben.se.


Allmänt

BRF Korsnäbben är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen äger marken som fastigheten står på. Medlemmarna har tillgång till cykelförråd/barnvagnsförråd som finns på bottenplan i varje hus samt möjlighet att boka föreningens lokal där gäster kan övernatta. Dessutom har vi en fin innergård med lekplats och grillplats som kan nyttjas av alla medlemmar.

Delat ägande

Föreningen godkänner delat ägande och även delat ägande mellan barn och föräldrar. Ingen lägsta deltagarandel finns.

Fastighetens byggnadsår:

2005

I månadsavgiften ingår:

Värme via fjärrvärme, vatten, digital kabel-TV, 500-1000/500-1000 mbit bredband, källarförråd.

Garageplats, p-plats utomhus:

Totalt 49 p-platser i garage, samt 2 MC-platser inomhus och 20 p-platser utomhus. För att få en nulägesbild kan du kontakta styrelsen via korsnabben@korsnabben.se. Vi anger ej våra kösiffror via hemsidan utan nya medlemmar ombeds ta kontakt med föreningen för mer information. Boendeparkeringsplatser finns längs Armègatan precis i anslutning till fastigheten. För boendeparkeringsplatser så måste man ansöka hos Solna kommun.

Antal lägenheter i föreningen:

Vi har 87 st lägenheter i föreningen som alla är bostadsrätter samt en övernattningslägenhet som får nyttjas av samtliga medlemmar i vår förening. Vi har också en hyreslokal för kommersiell verksamhet, där befinner sig en vaccinations- och läkarmottagning.

Kabel-TV:

Föreningen har ett gruppavtal med ComHem vilket ger varje bostadrättsinnehavare en gruppavtalsrabatt på 150:- vilket möjliggör tecknande av ett mindre abonnemang med baskanalerna.  Kontakta ComHem för mer information.

Bredband:

500-1000/500-1000 mbit/s per lägenhet via operatören Ownit ingår i månadsavgiften. Fasta IP-adresser. Inkommande bredbandsuttag i hallen som kan korskopplas till flera rum. Nätverksuttag i sovrum, kök och vardagsrum.

Telefoni:

Telefonuttag i sovrum, kök och vardagsrum. Traditionell telefoni eller IP-telefoni (via Tele2/Ownit) kan användas.

El:

Hushållsel belastar och betalas av respektive bostadsrättsinnehavare

Energideklaration:

Föreningens fastighet energideklarerades 2018. Huset använder 181 kWh/m2 varav el 20 kWH/m2. Energideklaration görs vart 10:e år och kommer nästa gång att genomföras 2028.

Ventilation:

Ventilationssystemet fungerar så att frisk luft tas in i varje lägenhet där den värms upp av lägenhetselementen. Den sugs sedan ut via ventiler i badrum och via köksfläkten. Köksfläkten är kopplad till en centralfläkt och spjället i köksfläkten kan öppnas för att öka luftflödet vid matlagning. Ventilationsluften blåses sedan ut i garaget under fastigheten och hjälper därmed till med uppvärmningen.
Installation av fläktar med inbyggda motorer är inte tillåtet.

Förvaltare:

Ekonomisk förvaltare är Fastum och teknisk förvaltare är Storholmen. Trappstädningen är utlagd på en extern leverantör och kostnaden för denna ingår i hyran.

Överlåtelseavgift:

Fastum debiterar en överlåtelseavgift på 1070 kr. Föreningen tar inte ut någon separat sådan. Köparen betalar överlåtelseavgiften.

Pantsättningsavgift:

Fastum debiterar en pantsättningsavgift på 428 kr. Föreningen tar inte ut någon separat sådan.

Juridisk person:

Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem.

Ombyggnationer:

Januari 2020 så återstår endast mindre anmärkningar i besiktningen att åtgärda samt att delar av baksidan ska återställas t.ex. ska ny gräsmatta anläggas. Detta ska vara färdigt sommaren 2020. En underhållsplan finns framtagen som föreningen följer angående det löpande underhållet.

Avgifter:

Läs mer om ekonomin i årsredovisning.. Föreningen tillämpar numer rak avskrivning av fastigheten, vilket påverkat föreningens resultat. Samtidigt har föreningen antagit den nya redovisningsprincipen (Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre ekonomiska föreningar) om att avgifterna skall täcka alla kostnader inkl avsättning till yttrefond varför avskrivningskostnader blir av underordnad betydelse. Föreningen strävar efter att hålla avgifterna på en sådan nivå att ett positivt kassaflöde upprätthålls, vilket är grundläggande för en sund ekonomi i föreningen.

Lånevillkor:

Läs mer om ekonomin i årsredovisningen.

Inre Reparationsfond:

Ingen inre reparationsfond finns.

Yttre Reparationsfond:

En yttre reparationsfond finns för underhåll av fastigheten. Under slutet av 2008 togs en underhållsplan fram för framtida behov. Enligt den skall det avsättas ca 40 kr/m2 och år för att täcka reparationsbehovet de närmaste 30 åren.

Ansökan om medlemskap

Ansökan skickas till BRF Korsnäbben, Armégatan 29, 17171 Solna.

Gemensamma utrymmen

Föreningen tillhandahåller en övernattningslägenhet med 2-6 sängplatser samt kök med köksbord och 6 stolar. Lägenheten kostar 100:- per natt och bokas genom hemsidan. Lösenord tillhandahålls till nya medlemmar.